Základná škola Kudlovská

HUMENNÉ

+421 57 775 20 27

sekretariát

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

z

V spolupráci s OR PZ v Humennom sme zorganizovali pre našich žiakov ôsmeho a deviateho ročníka dňa 15.3.2024 prednášku na tému „Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“. Cieľom prednášky bolo zvýšiť právne vedomie žiakov a dozvedieť sa viac o základných úlohách polície, o jej oprávneniach a povinnostiach. Mgr. Katarína Harvaniková uviedla konkrétne prípady, ktoré musí mestská polícia riešiť. Medzi najčastejšie priestupky mladistvých patria poškodzovanie majetku, vandalizmus a krádeže. Zdieľané informácie sa stretli s priaznivou odozvou a veríme, že pozitívne ovplyvnia postoje našich žiakov na vytváranie zdravého životného štýlu a pozitívnej klímy v škole.

Základná škola Kudlovská otvorila svoje brány

1. septembra 1977.  Je to už teda takmer polstoročie, za ten čas tadeto prešli tisícky detí a stovky pedagógov. Nachádza sa v centre mesta pri nádhernom kaštieli a krásnom parku.Adresa

Základná škola Kudlovská

Kudlovská 11

066 01 Humenné

IČO: 37876741

DIČ: 2021672048

tel.: +421 57 775 2027

mail: admin@zskudhe.edu.sk

 

Linky

© 2022 Všetky práva vyhradené - All rights reserved

Made with ❤ by Adriana

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

hurry up

15% OFF

On All Tickets

Don’t hesitate and buy tickets today – All tickets are at a special price until 15.08.2021. Hope to see you there :)