Verejné obstarávanie

 
 Profil verejného obstarávateľa
  
 V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom uverejňuje informácie týkajúce
sa verejného obstarávania.
  
 Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
  
 Adresa: Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 IČO: 37876741
 E-mail: admin@zskudhe.edu.sk
 Telefón:057/775 2027
 Web:www.zskudhe.sk
   
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov - 20.10.2020
oznam: zverejnené 20.10.2020
podmienky: zverejnené 20.10.2020
návrh zmluvy: zverejnené 20.10.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 2Q 2020
Dátum zverejnenia: 30.7.2020
Výzva na predkladanie ponúk - Pohybom ku zdraviu-detské ihrisko: zverejnené dňa 27.07.2020
Návrh - Zmluva o dielo - Pohybom ku zdraviu-detské ihrisko: zverejnené dňa 27.07.2020
Výkaz výmer + vizualizácia -  Pohybom ku zdraviu-detské ihrisko: zverejnené dňa 27.07.2020
Vyhodnotenie ponúk - zápisnica 27.08.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 1Q 2020
Dátum zverejnenia: 27.4.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovarov s názvom:
„Notebook, tlačiareň s obojstrannou tlačou a skenerom,
tlačiareň s obojstrannou tlačou“.
Termín predloženia ponuky:6.12.2019 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovarov s názvom:
„Tablet“
Termín predloženia ponuky:6.12.2019 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovarov s názvom:
„3D mapa SR“ 
Termín predloženia ponuky:6.12.2019 
Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

hurry up

15% OFF

On All Tickets

Don’t hesitate and buy tickets today – All tickets are at a special price until 15.08.2021. Hope to see you there :)