ŽIACKA RADA

ŽIACKA RADA
stránka o aktivitách žiackej rady

PREDSEDA
Klaudia HERMANOVÁ

PODPREDSEDA
Ema KRUPOVÁ

ZAPISOVATEĽKA
Ela BEHÚNOVÁ

REDAKTORKA
Soňa BEZEGOVÁ

REDAKTORKA
Saskia ANTAŠOVÁ

GRAFIK
Samo GALAJDA

FOTOGRAF
Šimon SENTIVAN

FOTOGRAF
Daniel PAVELICA

FOTOGRAF
Ľubko SUŠKO

FOTOGRAF
Emma ŠUĽAKOVÁ

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

hurry up

15% OFF

On All Tickets

Don’t hesitate and buy tickets today – All tickets are at a special price until 15.08.2021. Hope to see you there :)