Základná škola Kudlovská

HUMENNÉ

+421 57 775 20 27

sekretariát

Nedajme šancu kyberšikane

Príprava pedagógov na nový školský rok prebieha aj počas prázdnin. Aby sme sa vedeli orientovať , lepšie zvládať a pomôcť našim žiakom a ich rodičom aj v takej oblasti ako je kyberšikana, ktorá je veľmi populárna a veľmi ovplyvňuje nielen našich žiakov ale aj ich rodičov, no aj samotných pedagógov. Dňa 22.8.2022 sa všetci naši pedagogickí zamestnanci zúčastnili školenia, ktoré na našej škole zorganizovala Mgr. Jana Buričová ako koordinátorka za územný celok Humenné v rámci  NP Podpora ochrany detí pred násilím. V súčinnosti so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, ktorých na základe skúsenosti a odbornosti koordinátorka  Mgr. Jana Buričová oslovila, bolo cieľom tohto stretnutia priblížiť protispoločenskú rovinu šikany a  kyberšikany, ktorá môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. Upriamili pozornosť na to, v akých prípadoch je potrebné riešiť tento problém s SPODaSK či OČTK, priblížili si legislatívne ukotvenie tejto problematiky v zmysle paragrafov Trestného zákona a uviedli príklady dobrej praxe.

Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie, ktoré prispeli k zvýšeniu  odbornosti a pripravenosti pedagógov včasne a kvalifikovane reagovať a nastaviť opatrenia tak, aby sa žiaci v školách cítili bezpečne.

Veľká vďaka koordinátorke o.d.p.n Mgr. Jane Buričovej, že aj našu školu zapojila do takýchto preventívnych aktivít a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Adriana Janošová, výchovná poradkyňa ZŠ Kudlovská

Základná škola Kudlovská otvorila svoje brány

1. septembra 1977.  Je to už teda takmer polstoročie, za ten čas tadeto prešli tisícky detí a stovky pedagógov. Nachádza sa v centre mesta pri nádhernom kaštieli a krásnom parku.Adresa

Základná škola Kudlovská

Kudlovská 11

066 01 Humenné

IČO: 37876741

DIČ: 2021672048

tel.: +421 57 775 2027

mail: admin@zskudhe.edu.sk

 

Linky

© 2022 Všetky práva vyhradené - All rights reserved

Made with ❤ by Adriana

Days
Hours
Minutes
Seconds

hurry up

15% OFF

On All Tickets

Don’t hesitate and buy tickets today – All tickets are at a special price until 15.08.2021. Hope to see you there :)