Základná škola Kudlovská

HUMENNÉ

+421 57 775 20 27

sekretariát

Súdna sieň v našej triede

Aby sme lepšie pochopili, ako funguje právny systém a ako prebieha súdny proces, pani učiteľka Mgr. Anna Daňovánám zadala úlohu zinscenovať súdny proces. Vybrať sme si mohli akýkoľvek  trestný čin alebo problém, ktorý zahŕňa rodinné právo.

Rozdelili sme sa do dvoch skupín a pripravili scenár súdneho pojednávania. Tak sme mali možnosť zahrať sa na sudcu, právnych zástupcov a ostatných účastníkov súdu.

V prvom prípade šlo o trvalé rozvrátenie rodiny z dôvodu straty dôvery. V tomto súdnom konaní vystupovali: navrhovateľ -manžel, odporca – manželka. Starali sa o jedno maloleté dieťa. Navrhovateľ vinil odporkyňu z narušenia dôvery krádežou peňazí z peňaženky a účtu navrhovateľa. Čo odporkyňa nepopierala, no tvrdila, že peniaze použila na chod domácnosti a potreby maloletej dcéry.
Spolužiaci v tomto prípade verne zobrazili skutočnosť a v závere sudkyňa rozhodla o rozvode medzi manželmi.
V druhom prípade bolo súdne pojednávanie ohľadom starostlivosti o dieťa. Bývalí manželia sa súdili o starostlivosť o svoje maloleté dieťa. Navrhovateľom je v tomto prípade matka dieťaťa /bývalá manželka/, odporcom otec dieťaťa/bývalý manžel/. Navrhovateľka žiadala o plnú starostlivosť o dieťa a výživné v hodnote 200 eur. Poukazovala na nezodpovedný prístup otca dieťaťa a jeho agresívnu povahu. Odporca sa bránil a naďalej žiadal o striedavú starostlivosť a žiadne výživné.
V tomto prípade bol súdny prípad menej rozpracovaný, no i tak spolužiaci verne poukázali na problémy v rodinách.
        Po tejto zábavnej, no poučnej hodine nám právny systém ostane dlhšie v hlavách.


Michal Jevčák 8.B

Základná škola Kudlovská otvorila svoje brány

1. septembra 1977.  Je to už teda takmer polstoročie, za ten čas tadeto prešli tisícky detí a stovky pedagógov. Nachádza sa v centre mesta pri nádhernom kaštieli a krásnom parku.Adresa

Základná škola Kudlovská

Kudlovská 11

066 01 Humenné

IČO: 37876741

DIČ: 2021672048

tel.: +421 57 775 2027

mail: admin@zskudhe.edu.sk

 

Linky

© 2022 Všetky práva vyhradené - All rights reserved

Made with ❤ by Adriana

Days
Hours
Minutes
Seconds

hurry up

15% OFF

On All Tickets

Don’t hesitate and buy tickets today – All tickets are at a special price until 15.08.2021. Hope to see you there :)